06-05-2022

Chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Tân Việt (TVPF)

Ngày 06/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ Tân Việt (TVFM).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.